Skogmo videregående skole

Byggherre: Telemark Fylkeskommune

Entreprenør: Skanska Norge AS

Omfang: 5100 m2 BTA nybygg og ombygging

Entrepriseform: Totalentreprise med samspill

Oppdragsansvarlig arkitekt HUS: Øyvind Hegvik

Ferdigstilles: 2017

Skogmo videregående er en yrkesfaglig skole som har vært utviklet i flere byggetrinn over lengre tid. Skolen skulle utvides med en ny avdeling for teknisk industriell produksjon (TIP) for 135 elever. I tillegg skulle man utvide og ombygge fellesfunksjoner i eksisterende anlegg. Totalt etter påbygging vil skolen huse 995 elever og 170 lærere.

HUS arkitekter AS vant totalentreprisekonkurransen i samarbeid med Skanska i 2015.

Det nye TIP-avdelingen består av verkstedhaller med tilhørende teorirom og fellesfunksjoner. Verkstedene har gode dagslysforhold og har enkel tilkomst til sitt eget uteområde.

I eksisterende arealer har det blitt tilrettelagt for fellesfunksjoner som kantine, bibliotek, auditorium, administrasjon og lærerarbeidsplasser. Eksisterende anlegg fremsto som lukket og separert. Hovedgrepet besto i å åpne opp i eksisterende bygningsmasse og skape nye forbindelser mellom avdelingene.  Det er også gjort en delvis utvidelse av eksisterende hovedatkomst.

Utomhusanlegget er planlagt for mangfoldig bruk mht både aktiviteter og undervisning. I tilknytning til de nye fellesarealene er det planlagt et «studenttorg» med skjermet beliggenhet mot sør.