Romsdal videregående skole

Byggherre: Møre og Romsdal fylke

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Langmyrvegen 83, 6415 Molde

Omfang: 12.000 m2

Status: Fullført forprosjekt

Oppdragsansvarlig HUS: Øyvind Hegvik

Kostnad: 450 mill

Romsdal videregående er i dag en paviljongskole. Den nye skolen bygges som et bindeledd mellom tre av de eksisterende paviljongene og danner slik en ny, samlet skole. I eksisterende bygningsmasse har elektrofag, service og samferdsel, design- og håndverksfag og idrettsfag tilhold.

Prosjektet er organisert rundt et atrium, en «basargate», der all kommunikasjon foregår, der alle avdelingene eksponerer seg og der alle fellesarealene ligger. Fra atriet er det forbindelser til de tre eksisterende paviljongene i øst, vest og nord.

Prosjektet har en ambisiøs satsning på bruk av massivtre, low-tech ventilasjon og lavt energiforbruk (passivhusnivå).

Skolen er dimensjonert for 950 elever og sto ferdig i 2018.