Orkdal videregående skole

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Follo, 7300 Orkanger

Omfang: 3083m² (ombygging), 3475m² (nybygg)

Status: Ferdigstilt 2012

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark.MNAL Geir Bjordal, siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

Sør-Trøndelag fylkeskommune bygger til og renoverer Orkanger videregående skole; det gamle landsgymnaset. Byggesaken består av et nytt undervisningsbygg som tilbygges eksisterende bebyggelse, og rehabilitering av eksisterende bebyggelse.

Nybygget Inneholder fellesfunksjoner som kantine, bibliotek og idrettshall, samt spesialrom for musikk og prosess. Nybygget er formet som en lang saltaksbygning som sammen med eksisterende bygningsmasse danner et felles tun / campus som er det sentrale uterommet i anlegget. Utvendig materialbruk er malt trepanel med aluminiumsmantlede trevinduer som danner en helhet sammen med eksisterende bygninger. Sentrale elementer ved rehabiliteringen er funksjonalitet, universell utforming, brannvern, inneklima og generell hensyntagen til bygningenes egenart. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise på grunnlag av forprosjekt utviklet på tiltakshavers hånd.

Last ned PDF