Ole Vig videregående skole

Byggherre:: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Entreprenør:: Veidekke AS

Omfang:: 6.500m2 nybygg og ombygging

Entrepriseform:: Totalentreprise med samspill

Oppdragsansvarlig HUS: Eirik Kristensen

Ferdigstilt: 2017

Ved Ole Vig videregående skole er utdanningsprogrammene bygg- og anleggsfag (BA) og teknisk industriell produksjon (TIP) i dag fordelt på ulike bygninger og områder i skoleanlegget. Prosjektet skal samle disse verkstedfagene i én felles ny bygning, som også skal direkte tilknyttes skolens fellesområde. Det skal også innpasses nye arealer for elektrofag og design- og håndverksfag, samt bygges et nytt bibliotek som erstatning for dagens bibliotek i eksisterende bygg. Dette løses ved å bygge et tilbygg mot øst i tre etasjer, med areal for verkstedfagene på bakkeplan og i andre etasje, og teorirom og lærerarbeidsplasser i tredje etasje. Torget utvides østover og sammenbinder det nye bygget med eksisterende bygg. I utvidelsen finner man blant annet det nye biblioteket og resepsjonen.

Prosjektet innebærer riving av eksisterende bygg av eldre dato, samt opparbeidelse av ny hovedinngang for skolen og nye utearealer for verkstedfagene. En ny glassgangen vest for bygg G, binder den nordligste delen av bygg G tettere opp til torget. 

Foto: SYNLIG DESIGN OG FOTO AS

Last ned PDF