Molde videregående skole

Byggherre: Møre og Romsdal fylke

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Øvre veg 23, 6413 Molde

Omfang: ca. 3640 m²

Status: Ferdigstilt 2006

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Geir Bjordal

Kostnad: 76,8 mill. inkl. mva.

Molde videregående skole, tidligere Molde katedralskole, har fram til nå vært en ren allmennfaglig videregående skole. Prosjektet omfatter to nye fløyer samt en del ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

De to nye fløyene inneholder generelle basearealer for fagene studiespesialisering med h.h.v. formgiving, musikk og realfagslaboratorier. Hver fløy inneholder et auditorium med amfioppbygg. De nye fløyene er oppført i tre etasjer, og de ligger en etasje lavere enn hovedbygningen fra 1925. På den måten underordner de seg eksisterende anlegg og framhever hovedbygningen ved å danne et klart definert adkomstrom med terrassert, parkmessig behandling. Man har også forsøkt å tilpasse seg eksisterende anlegg gjennom materialer, proporsjonering av bygningskroppene og vindusåpninger. Som kontrasterende element er det benyttet større glassfasader med delvis bruk av farget glass inn mot ”hagen” foran 1925-bygget.

Last ned PDF