Hønefoss videregående skole

Byggherre: Buskerud fylkeskommune

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Osloveien 17, 3511 Hønefoss

Omfang: 14.671m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2014

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: 500 Mill NOK

Ferdigstilt 2014:

HUS arkitekter AS vant totalentreprisekonkurransen i samarbeid med Reinertsen i 2012. Skolen skal erstatte dagens yrkesfaglige skole på samme tomt, og dimensjoneres for 795 elever og ca 160 ansatte, samt en egen deltidsklasse for voksenopplæring, og vil totalt huse ca 1000 personer.

Nye Hønefoss videregående skole er oppført på ei flott tomt ved Osloveien i Hønefoss i Ringerike kommune. Skolen er organisert rundt en tydelig nord-/sydorientert innvendig gate med hovedinngang fra nord. Et romslig trappeamfi i denne gata knytter sammen tomtas terrengsprang. Fra hovedinngangen kommer man rett inn i skolens hjerte og har god oversikt over de ulike studieretningene, med verkstedfagene som fondmotiv i gatens sydlige ende. Verkstedfagene har sitt eget uteområde på tomtas sydlige del. Tilknyttet gata er det planlagt fellesfunksjoner som auditorium, kantine og bibliotek. Utomhusanlegget er planlagt for mangfoldig bruk mht både aktiviteter og undervisning, med bl.a amfi, buldrevegg og en egen tursti i tomtas parkdrag mot øst.

Last ned PDF