Byåsen videregående skole

Byggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjekttype: Videregående skole

Adresse: Selbakkveien 34, 7027 Trondheim

Omfang: ca. 27.500 m²

Status: Ferdigstilt 2005

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark MNAL Geir Bjordal

Kostnad: 650 mill.

Byåsen videregående skole er bygd på området Munkvoll leir på Byåsen i Trondheim. HUS arkitekter AS har gjennomført komplett prosjektering av anlegget etter seier i lukket arkitektkonkurranse i 2000. Det overordnede målet var å skape en skole som er tilrettelagt for fremtidsrettet og virkelighetsnær undervisning.

Prosjektet omfatter også bydelsfunksjoner, herunder folkebibliotek, kantine, selskapslokaler, idrettshall, treningssenter, auditorium, kopisenter og utleiearealer for ulike opplæringskontorer, teknisk fagskole m.v. Totalt rommer skolen ca. 1000 elever og ca. 230 ansatte. Skolen er planlagt ut fra en fordeling på 70/30 mellom yrkesfag og allmenne fag. Skolen er inndelt i avdelinger for allmennfag, realfag, mekaniske fag, byggfag, hotell og næringsmiddelfag, helse- og sosialfag, formgivingsfag, media- og kommunikasjon og spesialavdeling for funksjonshemmede.Hver avdeling er oppdelt i undernivåer med arbeidsenheter avhengig av skolens tilbud. Undervisningspersonellets arbeidsplasser er desentralisert og fysisk tilknyttet avdelingene. Tekniske rom er plassert i kjelleretasjen.

Byåsen videregående skole ble tildelt Skolebyggprisen i 2004. Skolebyggprisen ble opprettet av Kirke-, utdanning og forskningsdepartementet i samråd med Kommunenes Sentralforbund, Norske arkitekters landsforbund og Norsk Form, og ble delt ut fra 1998 til 2004.

Last ned PDF