Vestre Toten ungdomsskole

Byggherre: Veidekke AS

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Omfang: 8.295m2

Status: Under prosjektering

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark Øyvind Hegvik

Ny ungdomsskole i Vestre Toten skal etableres som nybygg på samme tomt som dagens Raufoss ungdomsskole i Prøvenvegen 15. Skolen er dimensjonert for sju paralleller per årstrinn, noe som utgjør ca. 630 elever. I tillegg vil skolen huse ca 100 ansatte. Skolen skal bygges med tradisjonell klasseromsinndeling, med god tilgang på grupperom, vrimleareal og samlings arenaer.

Programmert nettoareal er ca 6.200 m2, og bygget skal oppføres i hht. passivhusstandard. Prosjektet omfatter også bygging av utomhusarealer, samt riving av den eksisterende Raufoss ungdomsskole.

Last ned PDF