Sunndal ungdoms- og kulturskole

Byggherre: Sunndal kommune

Prosjekttype: Ungdomsskole

Adresse: Sunndal kommune

Omfang: 6000 m²

Status: Ferdigstilt 2009

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark MNAL Geir Bjordal

Kostnad: ca 181 mill.

Sunndal ungdomsskole ligger vakkert til øst for Sunndalsøra sentrum, og foruten ungdomsskolen og kulturskolen ligger også sportshall, svømmehall, Sande barneskole og Sunndal videregående skole her.

Prosjektet omfatter nybygg for ungdomsskolen og kulturskolen og sammenbygging med eksisterende sportshall og svømmehall. Prosjektet søker å favne det dramatiske landskapsrommet i Sunndalen på ulike måter og i ulik skala. Fjellene står steilt på alle kanter, og bl.a. ved hjelp av skråstilte glassflater søker man å åpne opp mot himmelen og lyset. Området er svært vindutsatt, og det er derfor lagt vekt på å skape skjermede uterom. Nybygget og eksisterende bygninger er forsøkt bundet sammen til en helhet gjennom dimensjoner og materialbruk som i hovedsak er hvitpusset murverk, mørkt treverk og glass- aluminiumsfasader. Innvendig har nybygget en varmere materialkarakter med utstrakt bruk av bjørkefiner og spilepanel.

Last ned PDF