Skaun ungdomsskole

Byggherre: Veidekke Entreprenør AS

Prosjektype: Undervisningsbygg

Omfang: 8.360 BRA

Status: Under prosjektering

Oppdragsansvarlig HUS: Siv.ark Øyvind Hegvik

Skaun kommune skal bygge en 6 parallell forberedt til 7 parallell ungdomsskole i Børsa, for inntil 540 elever. Skolen skal ha arealer for ei spesialpedagogisk avdeling, kulturskole, bibliotek, samfunnshusfunksjoner, ungdomsklubb og frivilligsentral. Videre skal det bygges en kombinert idretts- og kulturhall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Samfunnshusfunksjonene skal dimensjoneres for tilstedeværelse av inntil 250 mennesker samtidig.

Arkitekturen skal vise at Skaun ungdomsskole med idretts- og kulturhall er moderne og fremtidsrettet. Hele anlegget skal være åpent, inviterende og inkluderende for skolens ansatte, elever og besøkende. Også utenfor skoletid skal anlegget være levende og aktivt – som et kulturelt møtested. Det fysiske miljøet skal være tilpasset elevene og den varierte opplæringen de skal få. Å legge til rette for arbeidsro er viktig, samtidig som elevene skal føle trygghet og tilhørighet. Fremtidens skole må være elastisk og fleksibel, med tanke på endringer i pedagogikk, nye reformer og fremtidige utbygginger av skoleanlegget eller området rundt.

Last ned PDF