Ørland ungdomsskole

Byggherre: Ørland kommune

Prosjekttype: Ungdomsskole

Adresse: Kirkeveien 1, 7130 Brekstad

Omfang: ca. 3.900 m²

Status: Ferdigstilt 2009

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: 100 mill.

Ørland ungdomsskole er bygd på Brekstad i Ørland kommune. HUS arkitekter AS har gjennomført komplett prosjektering av anlegget etter seier i priskonkurranse i 2006. Det overordnede målet var å skape en skole som er tilrettelagt for fremtidsrettet og virkelighetsnær undervisning

Skolen er inndelt i tre fløyer i to etasjer, knyttet sammen av et allrom med amfi og scene sentralt i bygget. Spesialrom for mat og helse, forming og musikk er sammen med elevgarderober og administrasjon plassert i hver sin fløy på bakkeplan, mens basene til de tre ungdomsskoletrinnene er plassert i hver sin fløy i andre etasje, og med lærerarbeidsplasser sentralt plassert mot nord. Elevbasene er organisert med elevkontor á 10 elever, samt tilhørende grupperom, fellesareal og formidlingsrom. I tillegg kan alle årstrinnene samles i skolens allrom. Totalt rommer skolen 240 elever og 30 ansatte. Fasadene er utført i liggende trepanel og fibersementplater i ulike gråtoner. Uteområdet er utformet for å romme ulike aktiviteter som basketball, volleyball, hinderløype, skating og klatring. En utendørs scene og amfi har også funnet sin plass. For å hensynta det varierende lokalklimaet er uteområdet inndelt i to; et åpent areal mot sørvest og et skjermet areal mot nordøst.

Last ned PDF