Nesset ungdomsskole

Byggherre: Levanger kommune

Prosjekttype: Ungdomsskole

Adresse: Levanger

Omfang: 2780 m² rehabilitering, 800 m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2011

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: ca 58,5 mill.

Nesset Ungdomsskole ligger i Levanger, og sto ferdig oktober 2011. Prosjektet er hovedsakelig ombygging av eksisterende, i tillegg til et tilbygg.

HUS arkitekter AS har tegnet ombyggingen og påbygget etter å ha vunnet konkurransen i 2010. Siden HUS arkitekter består av både arkitekter og interiørarkitekter har det vært naturlig å ha et tett samarbeid underveis for å velge farger og materialer i hele bygget. Interiørarkitekt har også gjort møbelvalg i store deler av interiøret, som i personalrom, kantine og sosiale soner, i tillegg til å tegne grunnlag for foliering på alle glassfelt. Det er lagt stor vekt på universell utforming gjennom planløsning, foliering og fargevalg, sammen med bruk av taktile objekter. Eksisterende tegl i bygget lagde grunnlaget for fargebruken, og videre var det naturlig å bruke tre farger, med tanke på tre årstrinn. Det ble brukt rene friske farger, for å gi energi til elevene, og det grønne i kantinen er brukt med tanke på den flotte utsikten, som tar igjen navnet for konkurransen ” Utsikt - Innsikt”. Personalrommet til lærerne har fått en mer voksen stil på inventaret, og her er blant annet en sprek tapet brukt sammen med friske farger for å gi et godt pauserom til lærerne.

Last ned PDF