Blussuvoll ungdomsskole

Byggherre: Trondheim kommune

Prosjekttype: Ungdomsskole

Adresse: Sigurd Jorsalfarsv. 19, 7052 Trondheim

Omfang: ca 7600 m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2007

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: Reinertsen Anlegg AS

Kostnad: ca 120 mill. entreprisekostnad

Totalentreprisen for Blussuvoll ungdomsskole ble vunnet i samarbeid med Reinertsen Anlegg AS. Vi har lagt vekt på et skoleanlegg med god lesbarhet i plan og snitt, og med korte interne forbindelser.

Blussuvoll ungdomsskole er i dag en skole med stort fokus på musikk og drama. Anlegget består av en vinkel med spesialrom og base i den ene fløyen og to baser i den andre.I sokkelen ligger hovedinngang, fritidsklubb, garderober for idrettshall, og helsestasjon. Inngang til idrettshall med scene ligger på samme plan som kantinen. Inngangen er knyttet direkte til allrommet. Allrommet som inneholder kantine og amfi er tenkt som selve hjertet i bygget. Det knytter sammen skolen i alle plan og i snittet. Allrommet fungerer som en foyer til idrettshallen, både for skolen og i utleiesammenheng. Spiserommet til kjøkkenene ligger i allromvolumet for sambruk med kantinen. I 2.etasje ligger administrasjonen sammen med personalrommet.

Last ned PDF