Lysgården

Byggherre: Kjeldsberg og Veidekke

Prosjekttype: Næringsbygg

Omfang: 11.000 BRA

Status: Under prosjektering

Oppdragsansvarlig HUS arkitekter: Øyvind Hegvik

Lys i kombinasjon med glass er sentralt for bygget som blir et naturlig blikkfang for alle som kjører E6 i Trondheim.

Lysgården kompletterer byggerekken og vil ligge med bredsiden like inntil et parkanlegg som er under planlegging. Den øst-vestorienterte retningen gir gode solforhold, og muligheter for bruk og opphold gjennom hele året. 50 meter fra parken ligger Café Aksen. Nûria fra Barcelona serverer håndtverk i glass og på tallerken. Bygget er på seks etasjer med en mindre sokkel mot vest. Hver kontoretasje er på 1850 m2 brutto og har muligheter for varierte løsninger tilpasset et hvert behov fra 80 til 180 arbeidsplasser. Fra hovedtrappen når man ut til alle byggets deler via ganglinjer som enten kan gå fritt gjennom et åpent kontorlandskap eller skjermes som korridorer avhengig av behov. 

 

 

Lysgården på Sluppen setter en ny standard for verdens kontorbygg! 

Se hvorfor:

https://www.youtube.com/watch?v=BckyAja8Ikc&app=desktop

Last ned PDF