Kraglund

Byggherre: Hagaløkkveien 28

Prosjekttype : Næringsbygg

Adresse: Hagaløkkveien 28, Asker

Omfang: KB2: 23 000m², KB1: 7 000m²

Status: KB2: 2011, KB1: 2012

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: Jostein Rønsen Arkitekter AS

Kostnad: KB2: ca. 400 mill, KB1: -

Skanska har regulert eiendommen i samarbeid med grunneier og Asker kommune med visjonen om å skape "en attraktiv kontorpark med gode miljøkvaliteter som en naturlig utvidelse av Asker sentrum".

Prosjektet er utviklet mtp.effektiv arealutnyttelse, fleksible planløsninger, egen energiproduksjon gjennom jordvarme/geobrønnanlegg, kvalitetsfasade med lite varmetap og
robuste tekniske anlegg. Disse miljøkvalitetene leveres uten at det går på bekostning av godt innemiljø og spennende arkitektur som gode rammer for effektiv arbeidsproduksjon

Last ned PDF