Sintef byggforsk

Byggherre: Sintef Byggforsk

Prosjekttype: Kontorlokaler

Adresse: Høgskoleringen 7b, 7034 Trondheim

Omfang: Del 1: 300m² Del 2: 700m²

Status: Ferdigstilt: Del 1 2012, Del 2 2013-

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Referanseperson: Einar Bergheim

Prosjektet Sintef Byggforsk består av flere delprosjekter, både gjennomførte og som skisseunderlag.

Det har vært gjennomført en ombygging av eksisterende lokaler for å få til en mer imøtekommende resepsjon, åpent venteareal, flere arbeidsplasser og et mer moderne spiseareal. Dette samtidig som toaletter og garderobe. Interiøret går i lyse toner med innslag av friske farger.

Vi har gjort et skisseprosjekt av flere møterom, kontorer og åpent kontorfellesskap, samt kjøkken/spis. Det er også gjort en skisseprosjekt av flere laboratorier, hvor det er ønskelig å få utnyttet plassen best mulig, i et lyst og trivelig interiør.