Ringve Museum

Byggherre: Ringve Museum

Prosjekttype: Museum

Adresse: Lade allé 60, 7041 Trondheim

Omfang: 14.400m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2013

Prosjektansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: LINK arkitekter

Interiørprosjektering av vestibyle og festsal i eldre bygninger og møterom, mediatek og ”megler” i nybygg.

De gamle bygningene ligger nydelig til på en bakketopp, omgitt av en botaniske hage. Viktig for arkitekten LINK som har hatt ansvaret for nytt tilbygg og rehabilitering av tilstøtende gammel bygningsmasse,  har vært å få til gode overganger og samspillet mellom nytt og gammelt. Dette har også vært en del av føringene til interiøret prosjektert av HUS arkitekter. Det nye inngangspartiet er lagt til tunet. Via ombygget ankomsthallen på 200 m2 fordeles hendelsene som nytt tilbygg med utsillng og msuikkrom i øst, konsertsal i nord, og festsalen i syd med borddekning inntil 160 gjester. HUS har stått for fargesetting effektbelysning og løst og fast inventar møblerspesialmøbler som resepsjon, butikkmoduler for utstilling av varer, valg av nye stoler til konsertsal (250 m2), konseptutvikling av musikkhage eller mediatek på 55 i samarbeid med Ringve og møterom til 14 personer. Lyssetting av områdene var også en del av prosjekteringen. Utomhusanlegget med stier og beslysning er også planlagt fornyet, der HUS arkitekter er med på oppstart.