Norconsult

Byggherre: HENT

Prosjekttype: Kontorlokale

Adresse: Lerkendal, Trondheim

Omfang: 3200 m²

Status: Ferdigstilles 2014

Oppdragsansvarlig HUS: int.ark. MNIL Urd Schjetne

Norconsult med sine etterhvert 180 ansatte fra Tiller og Tunga i Trondheim flytter sommeren 2014 sammen inn i nybygg tilknyttet Lerkendal stadion. Ulike kulturer møtes, framtidas arbeidsplass skal skapes. Stikkord for hele prosjektet; samarbeid og læring, og for det fysiske stedet; konstruksjon, materialitet og ikke minst miljø.

Besøkende møtes av en flott trekonstruksjon som et rom i rommet som huser største møterom, hvor søyler og dragere av grantre og store glassfelt skaper et spennende inntrykk midt i korridoren. Med en 100m lang korridor sentrert i bygget har det vært viktig å gi opplevelser gjennom hele bygget for å minske korridorfølelsen. Konstruksjon i form av overflater, tekstur og strukturer er også brukt som akustiske kledninger på mindre rom i hver fløy som får sin identitet. Diversitet i de ulike arbeidssoner mener vi også skal skape forankring og trivsel.

Arbeidsfunksjonelt består kontoret av en blanding av cellekontor og fløyer med åpne landskapssoner over 2 plan. Mellom de ulike soner plasseres prosjektsoner for å øke utveksling, samt at det er mange tilgjengelige små møterom tett på arbeidsplassen. Eksterne møterom ligger langs korridorsonen.  Selve arbeidsplassen er konsentrert og effektiv, men med mye luft rundt og mange tilgjengelige prosjektflater.  Ved innflytning 2014 vil vi ha samarbeidet i 2 år med alt fra visjonsworkshops, foredrag, romprogram, planløsning, møbleringsplan og farger og identitet.  Vi håper det blir et godt sted å være, å samarbeide og å lære.