Interwell Technology AS

Byggherre: Interwell Technology AS

Prosjekttype: Kontorlokale

Adresse: Strindfjordveien 1, Trondheim

Omfang: 60 ansatte - ca 1400m²

Status: Ferdigstilt 2012

Oppdragsansvarlig HUS : int.ark MNIL Urd Schjetne

Kostnad: 1,3 mill.

Referanseperson: Torhild Røyseng/Anders Ratdal

Den raskt voksende bedriften Intwerwell Technology AS flyttet inn i Koteng Eiendoms nybygg i Grillstadfjæra mars 2011.

Prosjektet var derfor svært åpent og Urd Schjetne hadde ansvar for alt fra brukerprosesser og kravspesifikasjon til romløsning, materialbruk og farger opp mot arkitekt, deretter konsept-utvikling av Interwells nye profil opp imot møbler og løsninger. Bedriften har 1000 m² verksted i tilknytning til kontorlandskapet og ingeniører og mekanikere samarbeider tett, også på tvers av by og land. Det er lagt vekt på leken og aktiv interaksjon. Et repos med utsikt over verkstedet. Her er hele veggen spesialdesign med integrert videokonferanseutstyr til møterommet. 

Etterhvert har interwell utvidet i 2 runder med bla. en egen innovasjonsavdeling og idelaboratoriet Munkholmen. I denne avdelingen jobbet vi mye med akustikk og hele “Munkholmen” er bygget av akustiske paneler. Inne i rommet skal man kunne rope!  Det er jobbet mye med identitet gjennom utvikling av en egen palett for hele konsernet parallelt med at lokalene ble til. Store foto av eget produkt ble til tapet og ordspråk og faguttrykk brukes som foliering og i resepsjonen.  Det blå mellomrommet mellom bygetrinn 2 og 3 har blitt en populær hule.