Det norske veritas

Byggherre: KLP Eiendom

Prosjekttype: Kontorlokale

Adresse: Professor Brochs gate 2, 7030 Trondheim

Omfang: 2000m²

Status: Ferdigstilt 2011

Oppdragsansvarlig HUS: int.ark MNIL Urd Schjetne

Hus arkitekter samarbeidet med Mouversi AS om Det Norske Veritas nye kontorlokale i Trondheim.

Det Norske Veritas, avd Trondheim flyttet inn i KLPs nybygg i Prof. Brochs gt. ; "Miljøbygget" i mai 2011.
Mouversi AS  sto for prosjektledelse, og åpnet for nyskaping på prosessutviklingssiden sammen med Urd Schjetne. Sammen utviklet vi en metode for brukerprosessen hvor både intuitive og analytiske metoder ble tatt i bruk. HUS arkitekter sto for all planløsning, farger, materialer, møbelvalg og spesialdesign på alle tapeter utfra DNVs billedprofil samt foliering av glassvegger. Vi fulgte alle faser av prosjektet fra brukerprosess, konseptutvikling, prosjektering, tilbudsarbeid og oppfølging av byggearbeider til møbelplassering og tilslutt styling. Kontorlandskapet består av 4 avdelinger med totalt 80 ansatte. Konseptet var å skape flere mindre soner brutt opp av mange og lett tilgjengelige tenkekuber og møterom med ulik funksjon og uttrykk. Møterommene som ulike verktøy for interaksjon var et konsept DNV tok til seg.  Spennet har blitt svært stort fra en ”non tecnology island” med hengestoler, mange møterom i ulike friske DNV-farger til høy teknologisk løsning på videokonferanserom. DNV har dessuten skipsrederlounge, kreativt utsiktsrom og et halvsirkel formet møterom kalt ”idèiglo” hvor alle vegger kan skrives på. Stilen kan beskrives som klar, frisk og innovativ, med røtter i den maritime historien.