NTNU - Realfagsbygget

Byggeherre: Statsbygg

Prosjekttype: Høyskole

Adresse: Høgskoleringen 5, 7030 Trondheim

Omfang: 62 000 m²

Status: Ferdigstilt 2002

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: Narud-Stokke-Wiig AS

Kostnad: ca. 500 mill.

I samarbeid med Narud-Stokke-Wiig AS vant vårt kontor høsten 1994 prosjektkonkurransen om Realfagsbygget på Gløshaugen i Trondheim.

Realfagbygget avslutter bebyggelsen på Gløshaugplatået mot syd, og er blitt et landemerke ved adkomst til Trondheim sydfra. Bygget er inndelt i 3 hovedavsnitt; østre, midtre, vestre del. Vestre del inkluderer eksisterende auditorier. Bygget er på det meste i alt 9 etasjer + teknisk etasje på tak. Realfagbygget består av auditorier, undervisnings - og forskningsarealer, administrasjon, universitetsbibliotek og kantiner. Bygget er utført i plasstøpt, hvitfarget betong, med hovedfasader i glass, naturstein, betong og innslag av fargede pussflater. Ca. 3.200 personer bruker bygget til daglig.

Realfagbygget ble hedret med Betongtavlen, for fremragende byggekunst i betong, i oktober 2000. Bygget er utsmykket med kunst fra bl.a. Carl Nesjar og Arne Nordheim.