NTNU - Høgskoleringen 3

Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim v/Teknisk avdeling, NTNU

Prosjekttype: Høyskole

Adresse: Høgskoleringen 3, 7030 Trondheim

Omfang: ca. 4900 m2 nybygg

Status: Ferdigstilt 2002

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: 45 mill.

Bygget er planlagt som et generelt undervisningsbygg, med rom for studenter fra tre ulike fakulteter. Bygget er oppført på en infilltomt i krysset Høgskoleringen / Alfred Getz´veg, der det tidligere var parkeringsplass.

5 etasjer pluss kjeller gir et bruttoareal på ca. 4900m2 som fordeles slik: 1. etasje: Verksteder for Arkitektavdelingen. 2. etasje: Laboratorium for grunnkurs i Elektrolære. 3. - 5. etasje: Datasaler (generelle undervisningsarealer). Kjeller: Lys-laboratorier, lager og garderober. Byggeprosessen ble gjennomført som en todelt totalentreprise (bygningstekn. fag / tekniske fag). Materialbruken reflekterer omgivelsene, med enkelte moderne innslag: Hvitfarget betong, båndtekking i zink, glass, glassbyggestein og pussede flater. Inngangspartiet domineres av en stålvev i 4 etasjers høyde, som også fungerer som solavskjerming.