Høgskolen i Nord - Trøndelag

Byggherre: Statsbygg

Prosjekttype: Høgskole

Adresse: Røstad, 7600 Levanger

Omfang: 12 000 m²

Status: Ferdigstilt 2000

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: ca. 165 mill.

Utbyggingen på Røstad i Levanger er resultat av seier i en åpen arkitektkonkurranse høsten 1994.

Prosjektet består av nybygg for undervisning på 9900 m2. Dette inneholder auditorier, seminarrom, lesesaler, kontorer og bibliotek. I tillegg er det oppført et gymnastikkbygg på 900 m2. Videre er den gamle bestyrerboligen på Røstad på 800 m2 rehabilitert til kontorformål. Ved planlegging av nybygget har det vært viktig å bygge videre på, og nytolke tradisjonelle gårdstun i området. Undervisningsbygget består av tre nesten selvstendige bygg, kun bundet sammen i 2. og 3. etasje av lærernes arbeidsplasser og kontorer. De tre bygningene har sitt eget uttrykk, i arkitektonisk samspill. Dette representerer bygningens mangfoldige innhold og formål. Materialbruken er hovedsaklig tradisjonell og forholder seg til den gamle bebyggelsen på Røstad. Tre og tegl dominerer, sammen med glass og murverk. Utvendig er bygningen er gitt ulikt uttrykk mot tunet og mot det store landskapsrommet.