Vestnes Helse og velferdssenter

Byggherre: Vestnes kommune/ Skanska Norge AS

Entrepriseform: Totalentreprise i samspill

Oppdragsansvarlig HUS: Eirik Kristensen

Omfang: 9.300 BRA

HUS har i samarbeid med Skanska, Caverion og Bjørbekk og Lindheim vunnet pris- og design konkurransen om nye Vestnes helse- og velferdssenter. Prosjektet omfatter institusjons- og omsorgsboliger for 64 beboere, legesenter, base for hjemmetjenester, tjenestekontor, café og bibliotek. Konkurranseprosjektet videreutvikles i en samspillfase høsten 2018.

Vestnes helse- og velferdssenter får en sentral beliggenhet i samme kvartal som rådhuset, dagens aktivitetssenter og omsorgsboliger i «Senior Plaza».  Det gir beboerne enkelt tilgang til servicetilbud og gjør det lett tilgjengelig for besøkende. Senteret blir en integrert del av Vestnes sentrum.

Biblioteket og caféen gir liv i bygget og vil være et attraktivt møtested for både eldre og unge. Et utadrettet bygg senker terskelen for besøk. Bibliotek, café og park blir samlet et tyngdepunkt som tiltrekker seg ulike besøkende. Biblioteket åpner seg mot parken, som blir et grønt samlingspunkt i sentrum og en viktig bevegelsesakse mellom sentrum og idrettsanleggene i vest.

Bygget deles i to fløyer, hvor tverrforbindelsen mellom dem gir bygget form som en «H» i plan.  To og to bogrupper sammen over hverandre gir et effektivt bygg. Omsorgsboligene får ligge nærmest byen, institusjonsboligene ligger mer skjermet inne på tomta. Fellesbalkonger er henvendt mot vest, og får ettermiddag/kveldssol.

Vi løfter boligfløyene en etasje fra bakken og samler alle felles - og offentlige arealer under. Det er med på å skape en aktiv og utadrettet første etasje med et transparent og urbant uttrykk. Biblioteket plasseres i hjørnet mot byen og parken, og blir slik byggets utstillingsvindu mot sentrum.

Retningen på fløyene er tilpasset situasjonen og nabobyggene slik at bygget «sitter» best mulig på tomta. Fløyene skaper differensierte og skjermede uterom. 

Terrengfallet formidles i et amfi i overgangen mellom vestibyle og bibliotek. Det er sikt og visuell kontakt tvers gjennom bygget, noe som knytter sammen adkomstplass og park. Når man kommer inn hovedinngangen ser man rett ut i parken.

«Boligetasjene» ligger som tydelige, presise volumer over en transparent og inntrukket offentlig 1. etasje. Boligene har trekledning, og detaljering og vinduer som uttrykker funksjonen. I 1.etasje er det hardere og mer robuste materialer og større åpenhet. De mest offentlige og åpne funksjonene ligger mot byen og park, og har et tydelig urbant uttrykk og høy grad av transparens. Sammenhengende himling i tre knytter sammen de åpne arealene i 1.etasje. Tre i himling ute understreker åpenheten og forbindelsen mellom inne og ute, og fremhever boligetasjene som et volum i tre. Slipt betonggulv viderefører bakken og byens gulv inn i bygget, og gir et offentlig og robust preg.

Vestnes sin rike tradisjon som båtbyggerkommune kommer til uttrykk i biblioteket, der vi har lagt vekt på maritime elementer i materialbruk og inventar. Biblioteket vil også benyttes til utstilling av objekter fra Båtbyggjarmuseet i Vestnes.

Last ned PDF