Steinkjer sykehjem

Byggherre: AS Steinkjer Sykeheimsbygg

Prosjekttype: Helsebygg

Adresse: Seilmagergtata, Nordsileiret, 7725 Steinkjer

Omfang: 4100m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2002

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Lars Dyrhaug

Diskusjonen omkring organiseringen av sykehjemmet avdekker at sykehjemmet som institusjon er i endring.

Steinkjer Sykehjem er samlet i to parallelle bygningsvolumer med sentrale utomhusarealer lagt mellom disse. Fasadene preges av de mange små rom i planløsningen. For å roe fasadene er vindusåpninger samlet i felt av fire rom over to plan. Dette gir fasadene en likeverdig blanding av store veggflater og store vindusflater. Sykehjemmet er utformet med tanke på høy grad av arealøkonomisering. Løsningen samler overgangsdetaljer og værutsatte deler av fasaden og gjør vedlikehold enklere enn store antall detaljer. Veggflatene er utført i hvit puss. Sykehjemmet inneholder en egen avdeling for demente.

Last ned PDF