Skytterhusfjellet omsorgsboliger

Byggherre: Sør-Varanger kommune

Entrepriseform: Totalentreprise med samspill

Oppdragsansvarlig HUS: Lars Christian Koren Hauge

Omfang: 3.490m2

Prosjektet er tildelt tomt på skytterhusfjellet med utsikt sørover mot ås/viddelandskapet, innover mot Bjørnevatn, gruvene og grensen. En liten kolle begrenser utsikt mot sørvest, men terrenget åpner seg mot sørøst. Man ser også ned til Prestevatn fra øvre del av tomten. Tomten er utfordrende i kraft av at deler av den er myr og at det må masseutskiftes, mens et øvre platå har fjell i dagen og har lokale kvaliteter.
Adkomst er fra Monumentveien langs nordøstre tomtegrense. Nærmeste nabo er en barnehage i sørøst og et planlagt forretningsbygg nordvest for tomten, litt høyere i terrenget. Aktivitetssenteret legges nærmest vei og adkomst, Omsorgsboligene sørøst i byggeområdet nær tomtegrense mot grøntareal. Dette gir offentlighet til innganger nord for byggene og skjermer et lunt felles sørvendt uteområde mellom byggene. Dette opparbeides som sansehage.