Ryen helsehus

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsansvarlig HUS: Tom Forsberg

Omfang: 142 plasser med fellesfunksjoner, korttidssykehjem, nybygg.

HUS har i samarbeid med Skanska, Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, Sweco og Cadi, vunnet en begrenset anbudskonkurranse om nye Ryen Helsehus. Forprosjekt pågår fra august 2017.

Vi har hatt fokus på en enkel hovedform med tydelighet i forhold til funksjonen i rommene innenfor og godt dagslys i alle rom for varig opphold. Todelingen av volumet med ved bruk av en transparent glassfasade ispedd viktige elementer som balkonger og bruksrom gir bygget et tydelig visuelt uttrykk samtidig som volumet brytes ned til fattbare og menneskelige dimensjoner. Trefasadene med beboerrom innenfor utgjør byggets hovedflater. Disse er gruppert slik at det mellom disse er tydelige åpninger som gir gløtt både ut og inn. Mange av avdelingenes sosiale soner er plassert nettopp her. Bygget bæres av en delvis inntrukket sokkel (base) og utkragede volumer som bæres oppe av slanke søyler. I sokkelen (plan U1) er det puss som fasademateriale for ytterligere å aksentuere formelementene og posisjon i bygget.

Bortsett fra plan U1, vestibyle, trapper og heiser samt rømningstrapper i nord og sør, er bygget planlagt utført med bruk av moduler og elementer i tre. Slik sikres høy kvalitet, lavt CO2-utslipp og rask montasjetid. Eksempelvis består alle beboerrom av to prefabrikkerte moduler som settes sammen på byggeplass. Helsehusets sokkel (plan U1) utføres i stedstøpt betong i gulv på grunnen og vegger mot terreng. 

Last ned PDF