Lindeberg Sykehjem

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsansvarlig HUS: Siv.ark. Øyvind Hegvik

Omfang: 144 plasser med fellesfunksjon, langtidssykehjem, nybygg.

Prosjektet består av utarbeidelse av forprosjekt, detaljprosjektering og bygging av nytt sykehjem.

Dette forprosjektet er en konkretisering av mulighetsstudie av nytt sykehjem på Lindeberg med 144 sykehjemsplasser fordelt på 6 beboeretasjer. Bruttoareal ca 16.000 m2.

Tomtearealet er på 18604 m2 og eiendommen er omregulert. Reguleringsplanen vedtatt i Oslo bystyre i mai 2017.

Overordnede mål i prosjektet:
Utvikle og bygge nytt sykehjem med enerom tilpasset eldre med sammensatte medisinske diagnoser, herunder demens.
Utvikle og bygge nytt sykehjem med fokus på lave LCC-kostnader
Bygget skal BREEAM-sertifiseres til BREEAM Excellent
Oppnåelse av mest mulig miljøeffektivt bygg
Sykehjemmet skal stå ferdig i 1. kvartal 2020

Sykehjemmet består av 4 fløyer i en stjerneform rundt en kjerne. Tomta er skrånende fra nordøst mot vest. Terrenget danner skålform mot sørvest, og fløyene er plassert slik at blir fine uteoppholdsareal mellom fløyene. Nedtrapping mot sør, med terrenget, for å få inn lys og å sørge for at bebyggelsen ikke blir så massiv mot nabolaget.

Hovedinngang ligger i fløy A på plan 4, rett inn fra Lindebergveien og er godt eksponert. Varelevering og parkering har egen avkjørsel lenger nord. Boenhetene er organisert i grupper på 8, en bogruppe pr etasje i hver fløy. Utadrettede funksjoner, kafe og resepsjon er plassert ved hovedinngang. Det er 3 bogrupper i hver etasje, med felles servicefunksjoner i kjernen. Bogruppene er organisert med 8 beboerrom med egne bad, felles dagligstue, kjøkken og en mindre TV-stue. 

Last ned PDF