Ladesletta helse og velferdssenter

Byggherre: Trondheim kommune

Prosjektype: Helse og velferdssenter, samt barnehage

Adresse: Lade Alle 80, 7040 Trondheim

Omfang: 19.500 m²

Status: Ferdigstilt 2014

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. Lars Christian Koren Hauge og siv. ark. MNAL Guri Fiskum

Kostnad: 370 mill prosjektkostnad

Prosjektet er en blanding av ombygd eksisterende bygningsmasse, det tidligere attføringsinstituttet, og nybygg.

Av dagtilbud inneholder det en 5-avdelings barnehage, hjemmetjenesten, dagrehabilitering, dagtilbud, aktivitetssenter og dagsenter. I tillegg kommer sykehjem med 64 plasser og 44 omsorgsboliger. Prosjektet er organisert rundt et knutepunkt mellom eksisterende bygningsmasse og nybygg. Via en bro på plan 2 gjennom hagen, kobles omsorgsboliger sør også sammen med det øvrige anlegget. I dette knutepunktet ligger hovedinngangen, vestibylen med kafeen, ekspedisjonen og de viktigste fellesfunksjonene.

Last ned PDF