Kattem Helse og Velferdsenter

Byggherre: Trondheim kommune

Prosjekttype: Helse og velferdssenter

Adresse: Olava Skomakers veg 3, 7082 Kattem

Omfang: 6.200 m2

Status: Ferdigstilt 2010

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Geir Bjordal

Kostnad: 155 mill. prosjektkostnad

Kattem Helse- og velferdsenter ligger sentralt i Kattem bydel i Trondheim. HUS arkitekter AS har gjennomført arkitektfaglig prosjektering av anlegget etter seier i totalentreprise-konkurranse i samarbeid med Teknobygg AS i 2007.

Helse-og velferdsenteret består av sykehjem med 48 plasser fordelt på 6 avdelinger, dagsenter og aktivitetsenter med bydelskafe.  Hele anlegget er oppført i to etasjer med kjeller. Bygget er oppdelt i tre fløyer, en i retning øst-vest og to fløyer mot sør. Østre del av bygget og fløyene mot sør inneholder sykehjem. Øvrige deler av bygget inneholder servicearealer, administrasjon, dag- og aktivitetssenter. Aktivitetssenter med bydelskafe er plassert mot vest henvendt mot hovedadkomst og planlagte omsorgsboliger. Mot sør ligger skjermede hager for beboere og uteplass for kafe mot sør-vest. Bygningen er oppført i tre og tegl, materialer og farger tilpasset øvrige bebyggelse på stedet.

Last ned PDF