Furumoen sykehjem

Byggherre: Narvik kommune

Prosjekttype: Helsebygg

Adresse: Stasjonsveien 57, Narvik

Omfang: 6.400 m²

Status: Ferdigstilt 2007

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: 140 mill. prosjektkostnad

Furumoen sykehjem åpnet februar 2007 og har 108 plasser samt 16 dagplasser. Det er egen enhet for dagsenter og aktiviteter for pasientene.

Sykehjemmet ligger flott til med fine utearealer og flotte muligheter for pasientene til å benytte seg av dette. Det nye sykehjemmet er det bygd med små enheter for 9 beboere pr. enhet, som har felles stue og kjøkken. Fasilitetene er de aller beste for både beboere og personalet, og målsettingen er å kunne gi spesielt god omsorg til senil demente og til beboere i livets sluttfase.

 

Last ned PDF