Åsen omsorgsboliger

Byggherre: Levanger kommune

Prosjekttype: Helsebygg

Adresse:

Omfang: 4 400m2, 30 leiligheter i bokollektiv og 6 omsorgsboliger.

Status: Under prosjektering

Oppdragsansvarlig HUS: Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: 110 MNOK

Senteret er tildelt tomt i nordvendt skråning med utsikt til Åsen sentrum og Åsen kirke i det nære, og med Frostalandskapet og landskapet mot Skogn i det fjerne. Tomten er utfordrende med fall på flere etasjer. Terrengforskjellen er utnyttet til å gi adkomst til hovedinngang på plan 1 og bi- og vareinngang i sokkel.

Senteret består av en boligdel med 36 leiligheter med tilhørende bi- og fellesfunksjoner, en personalavdeling og fellesfasiliteter inkludert storstue og seremonirom. Boligdelen er sørøst i byggeområdet med fellesfasiliteter og personalfasiliteter i en lavere fløy nord for dette. Den lavere fløyen legges en etasje lavere enn boligdelen slik at terrengforskjellene takles og skalaen dempes.

Plasseringen danner to egnede uterom: en lun sansehage sørvest på tomten og en uteplass med panoramautsikt nord på tomten. Sansehagen i tilknytning til boligdelen, og uteplassen tilknyttet fellesarealet.

Boligdelen er fordelt på tre etasjer som hver inneholder to bofellesskap, fellesarealer tilknyttet disse og to omsorgsboliger som kan ha ulik grad av tilknytning til bofelleskapenes fellesareal. Fellesarealene er lagt mot vest-nordvest med utsikt og sol. Trafikkarealene er lagt som et åttetall slik at flere vandreruter er mulig, og slik at de to gruppene av boenheter kan ha ulik grad av integrering. Det er flere ulike utsiktspunkter knyttet til trafikkarealet.

Personalavdeling er lett tilgjengelig fra vestibyle ved hovedinngang på plan 1. Overordnede fellesarealer som også skal betjene hjemmeboende, samt bårerom m.m. er lagt i en underetasje som gir direkte adkomst til utearealer mot nord og økonomiadkomst direkte mot Dr. Berg Nilsens veg.

Last ned PDF