Åsheimhallen

Byggherre: Trondheim kommune

Prosjekttype: Flerbrukshall

Adresse: Myrstadveien 1, 7080 Heimdal

Omfang: ca 4 000 m²

Status: Ferdigstilt 2004

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Samarbeidspartnere: Reinertsen Anlegg AS

Trondheim kommune ønsket, gjennom bygging av to nye ungdomsskoler, Åsheim og Charlottenlund, å skape skoleanlegg som er tidsriktige og framtidsrettede. Gjennom en totalentreprisekonkurranse, vunnet av Reinertsen Anlegg AS og oss, har prosjektet hensyntatt en meget stram kommuneøkonomi, både når det gjelder investering og drift.

Vi har lagt vekt på å skape et skoleanlegg som inkluderer, gir oversikt og god lesbarhet i plan og snitt. Likeledes et kompakt skoleanlegg med korte interne avstander. Dette er oppnådd gjennom gruppering av bygningsmassen rundt et skjermet, lunt og solfylt gårdsrom hvor ”alle ser alle”. Gårdsrommet er anleggets hjerte, og elevinngangene er lokalisert her. Anlegget består av en rygg i to etasjer, to baseareal vinkelrett på denne i to etasjer og et baseareal parallelt med denne i en etasje. Mellom disse ligger allrommet som binder arealene og volumene sammen. Dette er designet slik at det skal fungere som en klimatisert del av gårdsrommet. Fra allrommet har man kontakt med alle spesialrom, basene og fellesarealene. Det er lagt vekt på oversiktlighet og fravær av typiske steder for mobbing, samt rikelig med møteplasser for sosiale treff eller uformelle arbeidssituasjoner.

Last ned PDF