Hegra idrettshall

Byggherre: Stjørdal kommune

Prosjekttype: Idrettshall

Adresse: 7520 Hegra

Omfang: 2 200m²

Status: Ferdigstilt 2008

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

Samarbeidspartnere: Veidekke

Kostnad: ca 30 mill.

Hallen er utformet som et stort, aksentuert og rent prisme i bærende betongelementer mot dalen. Squashhallene er utformet som et høyereliggende, tett massiv mot Hegra ungdomsskole. Garderobebygningen er utført med teglforblending og renskårne glassfelt, med båndtekking mot gesims og baldakin over inngangspartiene.

Hallen omkranses av ungdomsskolen, kirka og flere store gårdsbygninger, og ligger godt i dalsiden, mellom hovedveien i dalbunnen og overliggende åkre, ballplasser og boligbebyggelse, lett tilgjengelig fra den nordgående riksveien. Det skrånende terrenget gir tilkomst til bygget på to plan; hovedinngang for publikum og brukere av squashhallene med tilhørende garderober og det sosiale rommet på plan 1, og en andre hovedinngang for brukere av fire garderober på plan 0. Inngangene er forbundet med innvendig og utvendig trapp langs bygget, samt med kjørbar vei fra parkeringsplassen. Innganger, garderober, squashhaller og birom ligger i to plan i dalsida, hvorav det nedre planet hovedsakelig ligger under bakken og det øvre planet henvender seg mot ungdomsskolen og riksveien, med romslig adkomstplass og parkering.

Last ned PDF