Inherredsveien 1

Byggherre:: Frost Holding AS

Prosjekttype:: Boligbygg

Adresse:: Innherredsveien 1

Omfang:: BRA 2.100 m2

Status:: Under bygging

Oppdragsansvarlig HUS:: Tom Forsberg

Tomten er del av en områderegulering som fortetter området ved starten av Innherredsveien. Områdereguleringen legger begrensninger på høyder og formål.

Det legges opp til en utbygging med ett bygningsvolum på fem etasjer med delvis tilbaketrukket sjette etasje, og takterrasse. Bygningen er plassert i fasadelivet langs Innherredsveien samt at den danner en uteoppholdsrom på baksiden sammen med omkringliggende bygninger. Plasseringen gir høy utnyttelse av tomten, og tilfører uteareal til felles bruk i nærområdet.

Bygningen inneholder et næringsareal i første etasje samt hovedinngang til leilighetene i de øvrige etasjene. I andre etasje er det ensidige leiligheter med adkomst fra felles trapperom. Leilighetene i de øvrige etasjene har adkomst fra trapperom og svalgang. Det er sykkelparkering i første etasje. Det er ikke krav til bilparkering på egen grunn.

Last ned PDF