Ilsvika

Byggherre: Maya Eiendom AS

Prosjekttype: Boligbygg

Adresse: Ilsvika, Trondheim

Omfang: 450 boliger / 30.000 m2 BTA

Status: Ferdigstilt 2012

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Tom Forsberg

Kostnad: 950 Mill NOK

Bolig- og næringsutbyggingen i Ilsvika representerte en ny bydel i Trondheim. Ilsvika Vest, med 300 boliger stod ferdig i 2004 .

For å øke det pulserende liv i området er det beholdt og etablert en betydelig andel næringsarealer. Ilsviken Gård med sin barokkhage ligger som en fredet lunge midt i området. Her er en liten oase, med et helt unikt miljø. I forbindelse med eksisterende næringsbygg er det etablert et bydelstorg. Her får man virkelig følelsen av å bo i byen, med et snev av landlig atmosfære. Prosjektet inneholder også endel ungdomsboliger, spesielt med tanke på førstegangs etablering. Området er gitt forskjellig karakter avhengig av lokalisering og eksisterende bebyggelses-egenskaper og antikvarisk status. Slik oppnås en variasjon i plassdannelser og bebyggelsesmønster.
Bygningene er utført som sluttede volumer med fasader i tegl – med balkonger og adkomstgallerier delvis integrert i volumet, delvis som utenpåliggende stålkonstruksjoner. Veggflater i innhuk er kled med panel.

Siste byggetrinn, Ilsvika Extra består av 140 leiligheter fordelt på 5 bygg, delvis over parkeringskjeller med næringsarealer på gateplan.

Her er også felles funksjoner plassert; som resepsjon, bibliotek og café, hybler til utleie for besøkende og treningsrom.

Last ned PDF