Eliløkken boliger

Byggherre: Eliløkken Eiendom AS

Prosjektleder: Tom Forsberg

Saksbehandler: Øyvind Skaar

Omfang: Tomtestørrelse: 20 100 m2
Ant. boliger: ca. 120
BRA: ca. 15 000 m2

Områdene til gamle Eliløkken bruk skal omformes til boligbebyggelse. Tomten ligger nært strandkanten og har en flott utsikt over fjorden.

Topografi og adkomstforhold til nabobebyggelse deler tomten naturlig i tre forskjellige områder med egne kvaliteter og utfordringer med tanke på sol, utsikt, topografi og trafikk. Forskjellige bygningstyper er valgt til de forskjellige områdene som svar på områdenes kvaliteter og utfordringer: lavere bebyggelse i front mot vannet i form av rekkehus i tunmønster; høyere punkthus med større utnyttelse i bakkant og utsikt over rekkehus, og leilighetsbygg på parkeringssokkel til øst arrondert for å møte utfordring med trafikkert veg på tre sider.

Last ned PDF