Tredal barneskole

Byggherre: Sunndal kommune

Prosjekttype: Barneskole

Adresse: Sunndal

Omfang : 1200 m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2000

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Geir Bjordal, siv.ark. MNAL Bjørn Cappelen Sørum

Kostnad: ca 30 mill.

Tredal skole på Sunndalsøra ble rammet av brann i april 1998. To av 4 gamle undervisningspaviljonger, samt en nyere fløy med lokaler for personale og administrasjon brant ned til grunnen. Skoleanlegget består fortsatt av flere bygg.

Spesialrom og SFO holder til i gjenværende trepaviljoner fra sent 50-tall, gymsal og musikk i et noe nyere frittliggende bygg. Nybygget inneholder heimebaser for 7 klasser med felles-arealer, samt administrasjon/personal-funksjoner og er orientert som en lineær struktur på branntomta. Slik gjenskapes det skjermede uterommet. Klassenes primærarealer er orientert mot skogen, og garderober og fellesarealer mot skolegården og tunet. Et større samlingsrom og uteamfi bryter den lineære strukturen. Skolen har integrert kunstnerisk utsmykning ved Merethe Morgenstierne og Inger J. Brautaset. Bygningen har et hybrid ventilasjonsprinsipp, der undervisningsarealene ventileres ved naturlig oppdrift. Avtrekkstårnet er blitt skolens landemerke. Materialbruken reflekterer eksisterende trebygg og domineres av sibirsk lerk med innslag av pussede volumer.

Last ned PDF