Overhalla barneskole

Byggherre: Overhalla kommune

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Adresse: 7863 Overhalla

Omfang: 3150 m2

Status: Ferdigstilt 2015

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

HUS arkitekter vant konkurranse om totalentreprisekontrakt med samspill, for bygging av ny barneskole på Ranemsletta i Overhalla, i samarbeid med Byggmesteran AS Verdal.

Målsetting i prosjektet har vært å skape en skole med høy funksjon og arkitektonisk kvalitet. Vi vil skape en skole som tilpasser seg den gitte situasjon og sine omgivelser, med god kvalitet på utearealer og med en helhetlig miljøstrategi som omfatter bygninger, landskap, sosiale relasjoner, fysiske forhold som klima, støy, og forurensninger både ute og inne. 
Bygningen er foreslått bygget i 2 etasjer. Dette gir en god prosjektøkonomi. Hoveddisponering i bygget er tørre og generelle arealer på plan 2 og spesielle og felles arealer nede. Etasjene forbindes med den sentrale aulaen over to plan med lys fra nord og sør. Alle avdelinger orienterer seg mot denne.
Byggets ytre, bæresystem og trapper m.m. er utført med prefabrikkert sandwich-betongelementer passivhus standard i isolasjon.Fasadematerialene har høye miljøkvaliteter og lang levetid.
Årlig beregnet energibehov av skolebygget er beregnet til 30,0 kWh/m2/år.
Det er i utviklingen av prosjektet lagt spesiell vekt på lave årskostnader.

Last ned PDF