Hårstad skole

Byggherre: Trondheim kommune v/
Trondheim bygg og eiendom

Prosjekttype: Barneskole

Adresse: Hølbekken 62, 7075 Trondheim

Omfang: ca 4300 m²

Status: Ferdigstilt 1997

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Bjørn Cappelen Sørum, siv.ark. Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: 59 mill.

Skolen representerer fellesskapets satsing på barn og ungdom, deres oppdragelse og utdanning. Trondheim kommune gjennomførte i 1995 en innbudt arkitektkonkurranse som vårt kontor vant.

Det valgte konsept viser undervisningsarealer som to konsentrerte blokker, “småskolen” og “mellomtrinnet”. Disse er knyttet sammen av spesialroms- og administrasjonsavdelingen, "ryggen”. Enhetene uttrykker seg arkitektonisk etter sin funksjon og karakter. Heimebasene er delvis åpne inn mot et fellesrom for fire klasser. Hver heimebase har dessuten egne grupperom og egen garderobe med inngang. Fra hovedinngangen kommer man inn i vestibylen, som sammen med personalrom og heimkunnskapsrom kun fungere som en større enhet. Dette er skolens sentrale rom som åpner seg opp mot biblioteket i 2. etasje og ut mot den skjermede skolegården. Bygningens form gir varierte og skjermedeuteområder som i tillegg er beriket med terrengformasjoner, frodig vegetasjon, amfi og sandbassenger.

Last ned PDF