Hana barneskole

Byggherre: Sandnes kommune

Prosjekttype: Barneskole

Adresse: Vatnekrossen, Sandnes

Omfang: ca 4000 m² nybygg

Status: Ferdigstilt 2006

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. Lars Christian Koren Hauge

Kostnad: ca. 110 mill.

Sandnes kommune har bygd ny 2-paralellers barneskole i Hana, på samme område som idrettshall og barnehage.

Den nye skolen ligger på tvers av terrenget, over tre plan, der alle har inngang fra bakkeplan. Skolen er i hovedsak delt i to, med småskole over to plan i øvre del på tomten, og mellomtrinn over to plan på nedre del.Hver enhet er gruppert rundt hvert sitt allrom, hvor det største ligger ved mellomtrinnet (3 elevbaser), der det også er rom for heimkunnskap, kunst- og håndverk og musikkrom. Biblioteket er en del av allrommet. Den øvre enheten for småskolen inneholder 4 elevbaser, samt SFO og fellesareal for småskolen (med hems). På andre plan ligger administrajon, arbeids-og personalrom på rekke, og forbinder skolens to hovedenheter. Materialbruken er hovedsaklig tegl. Tegl brukes til å gi volumene form og karakter, mens treverk brukes i form av spilepanel i enkelte fasadefelt. Mellom volumene er det glassvegger. Det er lagt stor vekt på å skape opplevelsesrike utearealer, med egne soner for alle aldersgrupper.

Last ned PDF