Brattvåg barneskule

Byggherre: Haram kommune

Prosjekttype: Barneskole

Adresse: Skulegata 4, 6270 Brattvåg

Omfang: ca 3600 m²

Status: Ferdigstilt 2007

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Brattvåg barneskule er planlagt som 1 ½ parallell barneskole med til sammen 315 elever. I tillegg er det areal for SFO og en gymnastikksal.

Nybygget plasseres omtrent i samme området som de bygninger som er forutsettet revet. Hovedinngang til den nye skolen er plassert på sørsiden av nybygget (øvre plan), sentralt i anlegget. Denne fungerer også som personalinngang. Elevinnganger er desentralisert med 4 innganger i østre fløy (øvre plan) og tre innganger fra vestre fløy (nedre plan), alle via elevgarderober. Egen inngang til gymsal m/ garderober fra vest (nedre plan). Skolens funksjoner er organisert rundt et sentralt, åpent fellesareal i to etasjer (mellombygg). Øst og vest for dette etableres to “fløyer”, delvis i to etasjer. Alle funksjoner har adkomst direkte eller indirekte fra mellombygget. Mellombygget inneholder fellesarealer og et stort amfi som forbinder begge nivåer. I 1. etasje ligger heimekunnskap og kantine. I underetasjen scene, musikk, garderobeanlegg for gymsalen og tekniske rom. Vestfløyen inneholder ny gymsal og baseareal for mellomtrinnet i underetasjen og personalrom og administrasjon i 1. etasje. Østfløyen innholder “spesialrom” (kunst & handverk, verksted og musikk ) i underetasjen og basearealet for småskoletrinnet i 1. etasje.

Last ned PDF