Alversund barneskole med flerbrukshall

Byggherre:: Lindås kommune/ Constructa Entreprenør AS

Prosjekttype:: Undervisningsbygg

Omfang: : 9.000 m2

Oppdragsansvarlig HUS: Siv.ark Tom Forsberg

Status: : Under prosjektering

Vi har i desember 2017 vunnet konkurransen om ny barneskole og flerbrukshall i Lindås kommune, i samarbeid med Constructa Entreprenør AS og HLM arkitekter AS.
Målet er å skape en åpen og inkluderende skole for både elev og lærer – for ungdom og litt eldre - for musikanter og idrettsfolk - kort sagt en skole for hele lokalbefolkningen.

Skolen er utformet med en tydelig geometri og blir dermed en tydelig figur. Den blir intuitivt lesbar som et godt grunnlag for universell tilgjengelighet. Skolen får klare sonedelinger mellom fellesareal, trinnareal og spesialrom. I tillegg vil skolen få en klar sonedeling og undervisningsarealer av variert utforming som inspirasjonsgrunnlag for ulike typer læringsformer. Skolens kompakte form gir et godt grunnlag for energi- og ressursbesparelser.

Mot adkomsten i nord ligger skolens hovedinngang tydelig plassert med adkomst til idrett i østre fløy og musikk, klubb, administrasjon og drift i nordre fløy. I etasjen over finnes arealene for de enkelte trinnene. Spesialrommene er organisert inn mot det store felles skoletorget. Slik ivaretas dagslysbehovet samtidig med at skolen blir kompakt.

Vi har nedskalerte, fargerike og innbydende fasader ved alle inngangspartier. For øvrig er fasadene utformet med en varierende rytme, som danner et vennlig samspill med den varierte og stillferdige naturen omkring. Skoleanlegget får dermed et minimalt fasadeareal i forhold til areal, slik at varmetapet blir minst mulig, samtidig med at gode dagslysforhold blir ivaretatt inne i bygget.

Hele skoleområdet som læringsarena, skal være et åpent, variert, levende og oversiktlig uteområde som kobler seg på omkringliggende områder på en naturlig måte.

Last ned PDF