Søndre Egge barnehage

Byggherre: Byggmesteran

Prosjekttype: Barnehage

Adresse:

Omfang:

Ansvarlig saksbehandler HUS: Master i arkitektur Siril Stette Uhlen

Med en fantastisk naturtomt som bakteppe har vi skapt en barnehage som søker å by på romopplevelser av ulik karakter, små og store rom, høye og lave rom, åpne og lukkede rom og mulighet til å oppleve rom fra ulike posisjoner, både høyt og lavt, under, over og inni. Lyset, som vi har latt slippe inn i bygget på ulike måter, gjennom vinduer av forskjellig størrelse, form og høyde, forsterker rommenes egenart og karakter. Samtidig
passer vi på å hele tiden by på kontakt med omgivelsene med små og store gløtt, og siktlinjer som strekker seg gjennom bygget og ut i skogen eller til lekeplassen eller til andre rom.

Bygget er utført i tre med bærende yttervegger kombinert med noen bærende innervegger som benyttes for å skape de karakteristiske takformene som gir mulighet til å få inn overlys enkelte steder. Utvendig kles bygget med stående kledning av malmfuru som minimerer behov for vedlikehold. Sentral plassering gir korte føringsveier til de fleste rom. Ved å benytte himling i små rom til føringer kan man ta vare på høyden i de andre rommene.

Utearealet er inndelt slik at det er nærlekeområder og mindre sittegrupper i tilknytning til hver baseinngang. De to nærområdene har lekeområder, sandkasser og et lite sitteamfi for mindre samlinger. Det er til sammen 5 ulike soner for lek og aktivitet utenfor nærsonene. Det gir et mangfold av arenaer for lek og læring og gir muligheter for en berikende hverdag for mange barn samtidig.

Bygget oppfyller krav til passivhus.

Last ned PDF