Skage barnehage

Byggherre: Overhalla kommune

Prosjekttype: Barnehage

Adresse: Skageåsveien 1, Skage i Namdalen

Miljø: Passivhus, Mørkegrønn A og Svanemerket.

Omfang: 1.400m2, 8 avdelinger, 140 barn.

Status: Ferdigstilt 2017

Oppdragsansvarlig arkitekt HUS: Lars Christian Koren Hauge

Et bygg uten problemkjemi, som produserer egen strøm og har lavt støynivå inne? Bare det beste er bra nok for barna i Overhalla. Den nordtrønderske kommunen åpnet nylig Norges første svanemerkede barnehage. HUS arkitekter er deretter engasjert av totalentreprenør som vant konkurranse om utførelse, til å videreføre oppgaven som arkitekt.

Barnehagen har 8 avdelinger som er lokalisert i 4 par; 2 par for små (“sovende“) barn på bakkeplan og 2 par på planet over for de større barna som ikke trenger vognboder. På grunn av fallet i tomten ligger østre og vestre del med en etasjes forskjell i grunnplanet. Midt i bygget ligger fellesarealer både for barna og for de ansatte, en “storstue“ over to etasjer formidler kontakten mellom avdelingene.

Bygget er bygget med passivhusstandard og energimerke mørkegrønn A, og har dermed lavt energibehov og lave årskostnader. I prosjektet inngår også solcelleanlegg og solfangere integrert i takflate. Solcelle og solfanger anlegget har gitt grunnlag for tilskudd fra Enovas tilskuddsprogram for innovasjon. 

Svanemerket vurderer alt ut fra et livssyklusperspektiv. For denne barnehagen betyr det for eksempel at både byggeprosess, bruk og forvaltning ses i sammenheng. Byggematerialer og kjemiske produkter har blitt kontrollert –alt fra treet som brukes i takstolene til sparkelen på badene. Dermed får både barna og de voksne et bedre innemiljø der de slipper å bli eksponert for mange miljøgifter og andre skadelige kjemikalier.

Et svanemerket bygg:

- er godt isolert og trenger lite energi
- gjør at man bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
- gir godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
- sikrer en seriøs byggmester

Last ned PDF