Muruvik

Byggherre: Barn og Bolig AS

Prosjekttype: Barnehage

Adresse: Muruvik

Oppdragsansvarlig HUS: siv. ark. MNAL Tom Forsberg

Status: Ferdigstilt 2012

Omfang: ca. 800 m² BTA

Muruvik barnehage ligger nordvendt i Muruvik med utsikt til fjorden og friområdet ved Flatholmen.

Barnehagen har 4 avdelinger for 80 barn (storbarnsekvivakenter). To avdelinger er planlagt for barn under 3 år, og to avdelinger for barn over 3 år. Bygget er i to plan, og fremstår arkitektonisk som et variert anlegg, oppdelt i flere bygningsvolum. Fasadematerialet er en kombinasjon av stående og liggende panel, tak er tekket med papp. Uteområdet er utformet som et variert og stimulerende anlegg tilpasset de enkelte årstrinn.