Futura barnehage

Byggherre: Ørland kommune

Prosjekttype: Barnehage

Adresse: Brekstad

Omfang: ca 1475 m²

Status: Ferdigstilt 2007

Oppdragsansvarlig HUS: siv.ark. MNAL Geir Bjordal

Samarbeidspartnere: Einar Brekstad AS i samarbeid med Fosenhus AS

Kostnad: 2,8 mill entreprisekonstander

Futura barnehage er bygd i området Lerbern, på Brekstad i Ørland kommune. Bygget ligger åpent til mot sørvest, mot nordøst dannes et
skjermet uteareal med naturlandskapet som naturlig avgrensing.

Barnehagen er beregnet for 156 barn, fordelt i 4 baser. Barnehagen er delt i en to-etasjers fløy og en fløy i en etasje.
Barnehagen har en hovedinngang mot sørvest og to inngangsparti til basene mot nordøst. Fra vestibylen er det innendørs forbindelse til barnehagens lekearealer og direkte adkomst til barnehagens administrasjon og storstue som ligger sentralt plassert i anlegget. Via trapperom til 2. etasje er det tilgang til personalrom og personalgarderobe. Teknisk rom og renholdsrom lokalisert sentralt i anlegget i 2.etasje. Barnehagens baser har egne inngangspartier med tilhørende garderobe, flere typer oppholdsrom for lek- hvil og bespisning, og lagerrom. Uteomåder for lek er planlagt med direkte tilgang fra barnehageområdet til friluftsområde med bl.a. turstier i nærområdet.

Last ned PDF