Om HUS arkitekter AS

Generelt

HUS arkitekter AS er i dag ett av de ledende arkitektkontorene i Trondheim. Kontoret ble etablert 17. mai 1993.

I dag har kontoret 31 medarbeidere, herav 26 arkitekter, en interiørarkitekt og en sivilingeniør.

Vi påtar oss alle typer oppgaver innen arkitektfaglig prosjektering og arealplanlegging. HUS har siden etableringen gjennomført prosjektering av en rekke små og store bygg over hele landet, foretatt utredninger knyttet til utbyggingsoppgaver, og utarbeidet reguleringsplaner for våre kunder, som er både offentlige og private utbyggere. Vi har deltatt med hell i en rekke konkurranser, mange av våre prosjekter er resultat av arkitekt- og prosjektkonkurranser vi har vunnet. Vi ser konkurranser som et viktig virkemiddel for å sikre oppdragsgiver en optimal løsning på oppgaven, utvikle vår egen kompetanse, og bidra til å finne nye løsninger som samfunnet kan dra nytte av.

“HUS sin visjon er verdiskapende arkitektur og vi har som mål å tegne funksjonelle bygg og omgivelser som inspirerer, engasjerer og begeistrer.”

Kompetanse

Vi ønsker å bidra aktivt til en vellykket prosjektgjennomføring, ved å levere prosjekteringstjenester av høy kvalitet, til riktig tid. Vi satser på kontinuerlig kompetansebygging, både i prosjekter, gjennom kurs og opplæring, samt gjennom samarbeid og erfaringsutveksling med sentrale aktører i byggebransjen.

Foruten rent arkitektfaglig kompetanse, har HUS opparbeidet betydelig kompetanse innen interiørarkitektur, prosjekteringsledelse, byggesøknadsbehandling, byggebeskrivelser, kostnadskalkulasjon, brannteknikk, akustikk, bygningsfysikk, energi, miljø og HMS i prosjekteringsfasen.

Vi har god erfaring med BIM i større prosjekter, også i rollen som BIM-koordinator. Vi gjennomfører for tiden prosjekter med passivhuskrav, bruk av massivtre, og har gjennomført prosjekt som er BREEAM-sertifisert.

Personell

HUS har i dag medarbeidere med lang erfaring. Flere  har vært i firmaet siden etableringen, og leder gjennomføringen av de fleste av kontorets oppdrag. Gjennom nyansettelser har vi utvidet våre  ressurser og vår kompetanse slik at store og komplekse prosjekter kan gjennomføres på en betryggende måte. Kontorets eiere, Tom Forsberg, Lars Christian Koren Hauge, Øyvind Hegvik og Eirik Kristensen arbeider ved kontoret. Daglig leder er Siv.ark. Christian R. Hemmingsen.

Kvalitetssikring

Kontorets kvalitetssikringssystem bygger på Arkitektbedriftenes ”Modell for arkitektkontorets kvalitetssystem” MAKS10. Systemet er tilpasset bedriften, og gjennomgår årlige revisjoner.

Miljø

HUS arkitekter har gjennomført prosjekter med ambisiøse mål innenfor energi og miljø i snart 20 år. Gjennom deltagelse i prosjekt har vi bygget opp en solid miljøkompetanse og erfaring med ulike konsepter for energi- og miljøløsninger.
Offentlige oppdragsgivere har vært en viktig pådriver for ambisiøse miljømål, ofte med politisk forankring i regionale eller lokale forhold innenfor naturforhold og næringsliv. Gjennomførte prosjekter har sammen med deltagelse i et stort antall konkurranser gitt oss erfaring innenfor et stort spenn i fokusområder og valg av energi- og miljøløsninger. 

Høsten 2017 ble sivilarkitekt Christian Hemmingsen ansatt som daglig leder i HUS. Med 8 års erfaring fra Enova bidrar han med meget god innsikt i det offentlige virkemiddelapparatet, solid miljøkompetanse og stort nettverk innenfor miljøet for utvikling av klima- og energiløsninger.
 

HUS arkitekter AS ble i 2011 medlem av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Forsikring

Den Kollektive ansvarsforsikring har vi gjennom Arkitektbedriftene i Norge.