9. februar 2018

Seier i pris -og designkonkurranse!

Vi har i samarbeid med Byggmesteran, Sweco og Lo:Le landskap og plan, vunnet konkurransen om «15 Omsorgsboliger i bofelleskap og aktivitets- og avlastningssenter» på Skytterhusfjellet i Kirkenes. 

Bygningene skal bygges i passivhusstandard og konseptet er tverrfaglig utviklet gjennom integrert energidesign. Samlet BRA er 3.490 m2.

Vi ser frem til å være med på å prosjektere nok ett prosjekt i Kirkenes.