24. november 2016

Vestre Toten ungdomsskole - Seier i pris- og designkonkurranse

Vi har i samarbeid med Veidekke og Norconsult, vunnet konkurransen om nye Vestre Toten ungdomsskole.